CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN SENLINK

Nhờ việc tham gia nhiều dự án đa dạng với các khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã khẳng định được vị thế của mình qua các dịch vụ pháp lý đa dạng cung cấp cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Chúng tôi hướng dẫn cho khách hàng trong toàn bộ quá trình đăng ký hoạt động và xin các loại giấy phép cần thiết để hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi được trang bị để giúp khách hàng hiểu rõ các  mục tiêu và chiến lược kinh doanh dài hạn.

Dịch vụ của Chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực sau đây:

Công bố mỹ phẩm

Công bố thực phẩm

Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy phép quảng cáo

Giấy phép website

Giấy phép vận tải

Giấy phép đào tạo

Dán nhãn năng lượng

Dịch vụ pháp lý khác